Menighedsråd

Fjelsted og Harndrup sogne har fælles menighedsråd, et såkaldt pastoratråd. Rådet har 8 valgte medlemmer (4 fra hvert sogn) samt sognepræsen, som er født medlem. Ved menighedsrådsmøderne deltager også regnskabsføreren, der er ansat af rådet, samt graverne ved Fjelsted og Harndrup Kirker. Derudover benytter menighedsrådet en ekstern bygningssagkyndig, der deltager ved syn af kirker og præstegård.

Menighedsrådet har en fælles mailboks, hvortil alle rådsmedlemmer har adgang: 7830@sogn.dk.


Medlemmer af menighedsrådet

(valgt for perioden 2016-2020)

Formand (underskriftberettiget):
Sys Borcher Jørgensen
Harndrup Skov 21
5463 Harndrup
29 13 80 66 - harndrupskov@gmail.com

Næstformand/Sekretær (underskriftberettiget):
Bjarke Nordtorp Jørgensen
Fjellerupvej 28, Fjellerup
5463 Harndrup
64 88 29 06 - 64882906@mail.dk

Kirkeværge
Else Marie Jensen
Rydskovvej 53
5560 Aarup
64 88 14 16 - emj@dlgpost.dk

Kontaktperson:
Gunnar Ravn Lorentsen
Skydsbjergvej 23, Fjellerup
5463 Harndrup
64 88 12 24 - h.lorentsen@gmail.com

Medlem af menighedsrådet:
Elsebeth Busse
Hønnerupvej 105
5463 Harndrup
64 88 13 23 / 61 54 59 59 - ceb@familie.tele.dk

Medlem af menighedsrådet:
Karina Nielsen
Skovvej 33
5463 Harndrup
23 81 90 44 - karinaann1973@gmail.com

Medlem af menighedsrådet
Lene Rasmussen
Kildevej 3
5463 Harndrup
64 88 12 49 - e.zinck@rasmussen.mail.dk

Medlem af menighedsrådet
Laila Mikkelsen
Vindebjergvej 12
5463 Harndrup
21 96 09 22 - lailalmikkelsen@gmail.com

 

Derudover er præsten fuldgyldigt medlem af menighedsrådet og er pt. valgt som kasserer.

Udvalg