Links

Stifterne
Links til Danmarks 10 stifter

Kirkeministeriet
Borgerportal med oplysninger om navngivning, vielse mv.

Landsforeningen af Menighedsrådsmedlemmer
Rådgivning og bistand til danske menighedsråd

Folkekirken.dk
Hjemmeside for den evangelisk-lutherske kirke i Danmark

Den Danske Salmebog Online
Lyt til og læs alle salmer i salmebogen

Kirkefondet
Inspiration og rådgivning til kirker

Sogn.dk
Kirkeministeriets portal om alle sogne, inkl. statistik

Folkekirke og Religionsmøde
Styrker den danske folkekirkes møde med andre religioner og livstydninger

Det Mellemkirkelige Råd
Organ som varetager folkekirkens kontakter til andre kristne kirker

Danske Sømands- og Udlandskirker
Kirken for danskere i udlandet

Bibelen Online
Læs og søg i bibelen