Menighedsrådsmøder i 2018

Menighedsrådsmøderne er offentlige og holdes kl. 18.30 til ca 21.30 i Kirkeladen ved Harndrup kirke

Dagsorden for møderne offentliggøres umiddelbart inden mødet i både Fjelsted Kirke og Harndrup Kirker. Dagsorden og referater kan endvidere rekvireres hos sekretæren for menighedsrådet.

 

Mødedatoer i 2018:

16. januar

20. februar

27. marts

17. april

29. maj

12. juni

Ingen møder i juli

14. august

18. september

27. november

Ingen møder i december

 

Møderne fastlægges for et år ad gangen.