Kirkerne er lukkede - kun kirkelige handlinger for inviterede gæster

Kirkerne er lukkede - kun kirkelige handlinger for inviterede gæster

Gudstjenesterne aflyst

 

Biskopperne har d. 12. 3. udsendt en vejledning til alle præster og menighedsråd. Heri står der bl.a.:

 

”Regeringen har besluttet, at alle offentlige institutioners indendørs aktiviteter indstilles med

øjeblikkelig virkning. Som følge heraf er alle gudstjenester derfor aflyst, indtil videre i til den 1. april.

 Det samme gælder menighedsråds aktiviteter i sognegårde og lignende

offentlige arrangementer, hvor menighedsrådet er vært.”

 

”Folkekirken vil stadig udføre kirkelige handlinger, dvs. dåb, vielser og begravelser. Men det kan blive under andre former end normalt. Det vil ikke ske i forbindelse med gudstjenester, og der vil som udgangspunkt ikke være offentlig adgang. Antallet af deltagere må afpasses efter forholdene.

Del dette: