Konfirmationer er flyttet til august

Af: Michael Juul
Konfirmationer er flyttet til August

Kære alle konfirmander og forældre.

 

Pandemien er over os. Frygt og rådløshed er en konsekvens af denne.

Her er det vigtigt, at vi ikke lader os kue, men ser på, at hver af os er en Guds skabning.

En vi hver i sær, i næstekærlighedens navn, skal tage vare på.

 

I dag bekendtgjorde landets biskopper følgende:

”Alle konfirmationer udskydes til foreløbigt efter pinse”,

 

Dette betyder, at konfirmationerne  i Fjelsted og Harndrup kirker

foreløbig bliver flyttet til følgende datoer:

 

Søndag den 9. august kl 9.30 i Harndrup og kl. 11.30 i Fjelsted.

Søndag den 16. august kl 9.30 i Fjelsted og kl. 11.30 i Harndrup. 

 

Når jeg skriver ”foreløbig” skyldes det, at konfirmationerne KAN  atter blive flyttet,

hvis sundhedsmyndighederne på dette tidspunkt finder det for risikabelt.

Ligeledes bør I være forberedte på, at der af samme grund KAN ske begrænsning i deltager antal i form af gæster.

For nuværende vil reglen om 2 bænke pr. konfirmand stadig gælde.

 

Jeg vil derfor gerne bede om en tilbagemelding på, hvilken dato, samt kirke I ønsker konfirmationen afholdt.

Skulle der være elever der begynder på efterskole, og de nævnte datoer derfor ikke er en mulighed, finder vi en løsning.

 

For alle jer, der ikke ønsker konfirmation i Fjelsted og Harndrup kirker, bedes I kontakte sognepræsten ved den kirke I har valgt,

og forhøre jer om, hvornår vedkommende afholder konfirmation. I bedes desuden give mig efterfølgende besked.

 

Ang. konfirmationsforberedelsen kommer de resterende lektioner til at foregår via net.

Det forventes desuden, at når kirkegangen igen bliver regelmæssig, at konfirmanderne deltager i højmessen.

Lister til afkrydsning vil være at finde i våbenhuset. Benytter man sig af kirkegang andet steds, bedes I venligst sende mig mail derom.

Lørdag den 8. august. afholdes sidste lektion for både tirsdags og torsdagshold med generalprøver i Harndrup kirke kl. 9.00 – 10.30.

 

Selvom kirkerne pt. er lukkede, står jeg forsat til jeres disposition. Dette gælder både for spørgsmål i forbindelse med konfirmationerne,

sjælesorgssamtaler, eller på anden måde råd, og vejledning.

 

Hvis der skulle komme nye ændringer, eller andet relevant, sørger jeg straks for, at I bliver informeret.

 

 

Mange varme hilsner

 

Michael

 

Pas godt på jer selv og på andre. Mine tanker er hos jer alle.

 

Del dette: