Kirkehøjskolens program

Af: Michael Juul
Kirkehøjskolens program

Program, kirkehøjskolen 2020-2021 Lektion 1 Lørdag 14. november 2020 kl. 9.00-12.00 Husby Forsamlingshus, Skræppedalsvej 6, 5592 Ejby Den 8. dødssynd – hvor meget er et menneske værd? Ole Hartling, overlæge, tidl. formand for Etisk Råd. Det hører til tilværelsens hovedsynder at betragte sit medmenneske som en ting. Med afsæt i bl.a. etikken udfolder Ole Hartling hvorfor. De syv dødssynder var i middelalderens kristendom en samlet betegnelse for hovedsynderne: hovmod, griskhed, utugt, misundelse, fråseri, vrede og dovenskab. I bogen ’Den 8. dødssynd’ føjer Ole Hartling en 8. dødssynd fra vores egen tid til rækken: tingsliggørelse. Igennem bogens 10 kapitler belyser han områder, hvor mennesket ikke betragtes som en jævnbyrdig skabning, men som en ting, som et middel, som noget der kan/skal håndteres. Det kommer der et brutalt, magtgennemsyret og alt for rationelt menneske- og livssyn ud af. Men mennesker er ikke ting, og vi må fjerne os fra tingsliggørelsen for at give medmenneskeligheden plads. Ole Hartling (f. 1946) er specialist og dr. med. i klinisk fysiologi og nuklearmedicin, overlæge ved Vejle Sygehus og adjungeret professor ved Roskilde Universitet. Han har haft mange tillidsposter og blandt andet fra 2000-2007 været medlem af Det Etiske Råd (formand 2003- 2007), og har gennem årene været forfatter og medforfatter af artikler og bøger indenfor lægevidenskab, sundhedspolitik, filosofi og etik og været flittig deltager i den offentlige debat. Han modtog Rosenkjærprisen i 2008. Lektion 2 lørdag 16. januar 2021 kl. 9.00-12.00 Balslev Forsamlingshus, Granlyvej 1, 5592 Ejby Bibelen 2020 Else Kragelund Holt, lektor emer., Aarhus Hvorfor skal vi overhovedet have en ny oversættelse af Bibelen – var den gamle ikke god nok? Og hvorfor skal man overhovedet læse i Bibelen? Giver det mening i vore dage, og bringer Bibelen håb og mod til nutidens mennesker? På Bibelselskabet mente man for snart 20 år siden, at det skulle man, og det gjorde det. Derfor satte man arbejdet i gang med at skabe det, der nu er blevet til Bibelen 2020. Men at oversætte er mere kompliceret, end man måske forestiller sig. ”At oversætte poesi er som at gå på line med fødderne bundet.” Citatet af en ukendt engelsk oversætter siger meget godt, hvordan det er at oversætte den velkendte gammeltestamentlige tekst til et sprog, der kan læses af mange, også gerne nye læsere. Poesien i Det Gamle Testamente kræver en særlig formidling, der på den ene side har rod i en sprogvidenskabelig og eksegetisk viden og kunnen og på den anden side bunder i en kunstnerisk evne til at udtrykke skønhed og præcision. Poesi – også den gammeltestamentlige – bør oversættes til poesi. Derfor har arbejdet med at oversætte den gammeltestamentlige poesi krævet et samarbejde mellem mig som gammeltestamentlig forsker og eminente danske kunstnere som Ida Jessen og Caroline Albertine Minor. I foredraget vil jeg fortælle om nogle af de udfordringer, som vi mødte i arbejdet, og om de teoretiske overvejelser, der ligger bag oversættelsen, og give prøver på den poesi, der kom ud af det. Lektion 3 lørdag 27. februar 2021 kl. 9.00-12.00 Gamborg Forsamlingshus, Gamborgvej 46, 5500 Middelfart Tro og politik Anders Gadegaard, domprovst ved Københavns Domkirke. For Anders Gadegaard er tro og politik tæt forbundne. I hans øjne hænger forkyndelse og politik derfor tæt sammen, idet alle mennesker er borgere og dermed også politiske væsener. Foredraget tager udgangspunkt i hans bog "Tro Mod Politik", hvor han redegør for sin opfattelse af de tre begreber tro, mod og politik og forholdet imellem dem. Foredraget vil have 3 anliggender: 1. at påvise kristendommens mulighed for at bidrage til samfundets værdidannelse, 2. at opgradere respekten for den politiske diskurs, og 3. at gøre op med tendensen blandt teologer i Danmark til at reducere den kristne forkyndelse til ren eksistens-tale. Anders Gadegaard er domprovst ved Københavns domkirke og holder sig efter sigende ikke tilbage fra at holde politiske prædikener. Lektion 4 lørdag 27. marts 2021 kl. 9.00-12.00 Indslev Forsamlingshus, Æblegyden 19, 5592 Ejby Den nye højskolesangbog Mathias Hammer er pianist, musikformidler, radio- og TV-vært på DR. Han er uddannet pianist med debut fra Det Jyske Musikkonservatoriums Solistklasse i 2011. Mathias Hammer. Finurlig og folkelig musikformidler. magasinet ... Til november udkommer den nye og 19. udgave af Højskolesangbogen. Først da vil det blive offentliggjort, hvilke nye sange der kommer med, og hvilke der ryger ud. Sangbogsudvalget har færdiggjort deres arbejde og har valgt de 601 sange, der skal udgøre den nye Højskolesangbog. Mathias Hammer er med i udvalget bag Højskolesangbogens 19. udgave, hvor han bl.a. blev medlem på grund af sit store engagement i den folkelige fællessang. 

Del dette: