Harndrup Kirke

KIRKEBYGNINGEN:

Harndrup kirke ligger højt på en bakke med stejle skråninger til alle sider og med Å og kirkeeng mod nord. Den er indviet til Skt. Anna (Jomfru Marias mor), og de ældste dele af skib og kor er opført af teglsten i romansk stil.

Våbenhuset er fra senmiddelalderen, og var oprindeligt forsynet med et lille spir af savede brædder, som blev revet ned i 1851 og erstattet af et tårn med pyramidetag og blytækt spir. Der findes ikke mange kirker i Danmark, der har tårnet ovenpå våbenhuset.

Skibet blev i 1500-tallet forlænget mod vest. Måske var det tanken at bygge tårn på forlængelsen, der indtil 1892 hvor det fik samme højde som resten af skibet var højere end det oprindelige.

I koret kan man mod nord og mod øst (østvinduet er blændet) se to af de oprindelige vinduer. Inde i kirken lægge man desuden mærke til, at skib og kor er usædvanligt brede og at grundplanen er skæv. Korbuen er udvidet i 1892.

En del af kirken er bygget i polsk skifte og vestgavlen har stræbepiller og blændinger.

I 1979 blev kirkegården udvidet ned mod åen og kirken købte engen, hvor der nu holdes friluftsgudstjeneste hvert år.

ALTERBORD OG ALTERTAVLE

Alterbordet er muret med renæssancepaneler. Altertavlen er højrenæssance i eg. Skriftsteder og de fire evangelistsynboler er indsat i 1954. Tavlen har tidligere haft et motiv med krucifiks og røvere som i 1800-tallet blev erstattet af et billede af Jesus i Getsemane have. Dette billede hænger nu i kirkens kapel.

Alterskranken er lavet i eg og er fra 1700-tallet. Korpanelerne med marmorering er malet i 1546.

MALMLYSESTAGER

Lysestagerne er sengotiske. Heldigvis blev de gemt væk under Grevens fejde og overlevede derved plyndringerne af kirken.

PRÆSTESTOL

Præstestolen nord for alteret har indskriften: HER. KLAVS.IENSEN.KALDING SOGEN PREST.ANNO 1638. På alterborets nordside sidder en gådefuld klap-ud-skammel. Hvad har den været brugt til? Degnestolen syd for alteret er fra 1621.

DØBEFONT

Døbefonten i granit er romansk med hjørnehoveder. Kumme og fod er udhugget af to stykker.  Dåbssættet af tin er fra 1986.

VÅBENHUS

I våbenhuset er der en ligsten over Frederik Gersdorff, kirkeejeren der skænkede kirken sin prædikestol. Han døde i 1759 og blev begravet i den nye tilbygning mod vest. Gravene er nu flyttet ud på kirkegården. Kriken har også været ejet af Wedellborg, Oregård, Kærsgård, Nymarksgård og Lykkesholm. I 1951 overdrog Dagmar Laura Kristensen kirken til menigheden, men solgte kirkeladen fra. Den er nu købt igen og indrettet til konfirmand- og mødelokale.

DEN JERNBUNDNE DØR

Den store, tunge og meget smukke jernbundne dør er speciel for det vestfynske område. Den er lavet af fire svære egeplanker og har ni tværjern (muligvis engelsk inspireret).

Indskriften lyder: HIELP IHS ANA BECR FOI PER SMED HA BAT MEK ANO DNI MDV

Oversat står der: Hjælp Jesus, Anna. Bed for Per Smed. Han bandt mig anno domino (det Herres år) 1505.

Dørens store ring er flot og ikke helt almindelig.

Øvrigt inventar

KRUCIFIKS
Krucifikset er et meget smukt og enkelt gotisk krucifiks fr 1300-tallet.

ANNA
Der har indtil 1854  hængt en figur i kirken af Anna, Marias mor, Maria og Jesus. Figuren befinder sig nu på Nationalmuseet.

PRÆDIKESTOL
Harndrup kirkes prædikestol har en helt speciel historie, som først er blevet belyst i 1993. Billedskærer Jens Asmussen skar i 1591 en smuk præsikestol til Odense Domkirke, men knap 200 år efter blev den pille ned, skilt ad og gemt væk, da man mente, at den var håbløst umoderne. Stykkerne af prædikestolen blev købt af Hans Simonsen, der ejede Rørup og Gelsted kirker, og af Frederik Gersdorff, der ejede Harndrup kirke, og fordelt mellem de tre kirker.

STOLESTADER
Stolestaderne er renæssance. De 12 øverste er særligt fint udskårne.