Dåb

Et barn skal have et navn senest 6 måneder efter fødslen. Navnet skal registreres i ministerialbogen og derved samtidig i CPR.

Dåb i Fjelsted og Harndrup Kirker aftales med Præsten, og foregår ved en almindelig gudstjeneste på en søn- eller helligdag i sognets kirke, med mindre særlige forhold gør sig gældende.

Når der er aftalt en dåbsdato, afsættes der tid, så dåbsforældrene og Præsten kan mødes og aftale detaljerne i forbindelse med dåben, bl. a. barnets navn samt navn og adresse på dem der skal være faddere til barnet.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til Sognepræsten.