Fødsel

Registrering af nyfødte børn foregår automatisk gennem jordmoderen, som sender en blanket til sognepræsten, som derefter foretager registreringen.

Hvis man ikke er gift, skal man dog sørge for, at få registreret og anerkendt faderskabet. Det gøres ved at indgive en omsorgs- og ansvarserklæring til kirkekontoret. Omsorgs- og ansvarserklæringen kan indgives elektronisk på borger.dk, hvor man også kan udskrive formularen og indgive den på papir.

Den nyfødte bliver registreret i ministrialbogen (DNK) og derved samtidig i CPR. Præsten kan herefter udstede en fødselsattest til forældrene hvis de ønsker det.

Du kan finde yderligere oplysning om registrering af fødsel og faderskab her nedenfor:

Kirkeministeriet
Statsforvaltningen Syddanmark