Ønsker du at blive medlem af Folkekirken?

Du kan kun være medlem af folkekirken, hvis du er døbt. En person, der bliver døbt i folkekirken, bliver samtidig medlem af den. Det gælder uanset om den, der bliver døbt, er et spædbarn, et større barn eller en voksen.

Langt de fleste af folkekirkens medlemmer er blevet medlem ved at blive døbt i den. Det er imidlertid også muligt at blive medlem af folkekirken, hvis man er døbt i et andet kristent trossamfund.
Det gælder:

  • En person, der er døbt i et andet evangelisk-luthersk trossamfund her i landet end folkekirken, kan blive medlem af folkekirken ved at slutte sig til en af folkekirkens menigheder.
  • En person, der er døbt i et evangelisk-luthersk trossamfund i udlandet, bliver - uanset sit statsborgerskab - medlem af folkekirken ved at få bopæl i Danmark, medmindre man selv skriftligt meddeler, at man ikke vil være medlem.
  • En person, der er døbt i et kristent trossamfund, som ikke er evangelisk-luthersk, kan blive optaget som medlem af folkekirken. Man kan kun blive optaget, hvis man bor i Danmark, men man behøver ikke være dansk statsborger.
  • En person, som er udmeldt af folkekirken efter tidligere at have været medlem, kan blive genoptaget som medlem.
  • For børn og unge under 18 år er det den person, som har forældremyndigheden, der træffer beslutningen om dåb eller indmeldelse i folkekirken. Dog skal en person, der er fyldt 15 år, selv give sit samtykke til dåb eller indmeldelse.
 

Udmeldelse af Folkekirken

Et medlem af folkekirken kan melde sig ud. For børn og unge under 18 år er det den person, som har forældremyndigheden, der træffer beslutning om udmeldelse af folkekirken. En person, der er fyldt 15 år, skal dog selv give sit samtykke til at blive meldt ud.

Når du er meldt ud af folkekirken, har du ikke samme ret til kirkelig betjening som folkekirkens medlemmer. For at blive viet i folkekirken, skal mindst den ene være medlem. Ligeledes kan du normalt kun blive begravet med bistand af en præst i folkekirken, hvis du er medlem af den, når du dør. Ved de fleste kirkegårde er taksterne for gravsteder m.v. i øvrigt højere for personer, der ikke var medlemmer af folkekirken, end de er for medlemmer.

Når du ikke er medlem af folkekirken, skal du ikke betale kirkeskat. Det er bl.a. af den grund vigtigt, at en udmeldelse bliver registreret i CPR.

Du kan ikke være medlem af folkekirken og et andet trossamfund på samme tid. Hvis du slutter dig til et andet trossamfund, bliver du dog ikke automatisk registreret som udtrådt af folkekirken. Du skal selv give besked til sognepræsten i folkekirken, for at det kan blive registreret i CPR.

Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til præsten. Udmeldelse kan også ske ved, at du personligt møder op hos præsten.

Når du meddeler, at du vil træde ud af folkekirken, skal du oplyse dit navn og CPR-nummer og hvor og hvornår du er døbt.