Sognebåndsløsning

Som hovedregel hører man til det sogn, som man bor i, og har dermed ret til at blive betjent af den præst og af den kirke, der er i sognet, hvis man er medlem af folkekirken.

Der er dog den mulighed, at slutte sig til en præst i et andet sogn end der hvor man bor. Dette kaldes sognebåndsløsning. Hvis man løser sognebånd til en anden præst, i et andet sogn, opnår man de samme rettigheder, som dem der bor i dette sogn.

Ønsker man at løse sognebånd, skal man henvende sig til den præst, man ønsker at løse sognebånd til.